• Andres Liinat

Edukaid organisatsioone ei juhita mitte eelarvete, standardite, kordade ega eeskirjade, vaid organisatsioonis töötavate inimeste väärtushinnangute kaudu.

Organisatsiooni suurimaks konkurentsieeliseks on selles töötavate inimeste hoiakud ja võimekus, seda eeldusel, et neile on loodud võimalus nende realiseerimiseks.

Alati on olemas potentsiaalsed tulutoovad kliendid ja uued turud kuhu püüelda. Püüdes hästi hakkama saada kõigega, ei õnnestu firmal tõenäoliselt ühegi asjaga toime tulla!

Strateegiat ei saa rakendada enne kui on loodud keskkond, mis kujundab töötajate soovitud käitumise!

Inimesi tuleb organisatsiooni valida eelkõige nende isikuomaduste ja väärtuste alusel. Enamus oskusi on mõistliku aja jooksul õpitavad.

Juhtimine on kokkulepete sõlmimine selles, mida me teeme ja kuidas me teeme.